dekret bp. opolskiego regulujący kwestie liturgiczne od 30 maja 2020

DUSZPASTERZ W CISOWEJ

Proboszcz jest pasterzem własnym powierzonej sobie parafii, sprawującym opiekę duszpasterską nad zleconą sobie wspólnotą z upoważnienia biskupa diecezjalnego, do współpracy z którym w posłudze Chrystusa jest powołany, wykonującym dla tejże wspólnoty misję nauczania, uświęcania i rządzenia, przy udziale także innych prezbiterów i diakonów oraz przy pomocy wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa.

Proboszcz Parafii Cisowa

Ks. mgr Jacek Stanisław Potempa ur. 12.10.1950r. w Zabrzu, wyświęcony: 16.05.1976r.

Proboszcz Parafii ks. Potempa Jacek

Posługa duszpasterska:

- Proboszcz Parafii Cisowa - św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka 21.09.1985r. - nadal
- Administrator Parafii Cisowa - św. Franciszka z Asyżu 28.08-21.09.1985r.
- Wikariusz - Zabrze Biskupice, Wniebowzięcia NMP 22.08.1983r. - 28.08.1985r.
- Wikariusz - Opole, Podwyższenia Krzyża Świętego 13.08.1979r. - 22.08.1983r.
- Wikariusz - Ozimek, św. Jana Chrzciciela 05.08.1976r. - 13.08.1979r.

Pełnione funkcje

- Wicedziekan dekanatu - Kędzierzyn od 25.09.1995r. - 21.09.2000r.
- Dziekan dekanatu - Kędzierzyn od 21.09.2000r. - 26.11.2010r.
- Tytuł honorowy - Radca duchowny - 12.04.2001r.
- Dekanalny duszpasterz katechetów i animatorów - Kędzierzyn - od 06.03.2012r.
- Wizytator nauki religii w Diecezji Opolskiej - od 16.09.1996r.
- Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - od 26.04.2001r.

Proboszczami Parafii byli:

Ks. Ryś Michał urodzony: 31.03.1920r. w Graboszycach,
Wyświęcony: 23.12.1950r. w Katowicach
Ustanowiony: 17.11.1975r.
W Parafii Cisowa lata: 1975-1985
Zmarł: 17.09.2006r., Wadowice


Ks. Ortmanowicz Józef urodzony: 04.03.1915r. w Chropaczowie,
Wyświęcony: 05.08.1939r., w Trewir
Ustanowiony: 09.06.1951r. oraz 04.03.1957r.
W Parafii Cisowa lata: 1951-1954 oraz lata: 1957-1975
Zmarł: 07.10.1992r. Gernsheim


Ks. Płachetka Roman urodzony: 02.08.1916r. w Orzegowie,
Wyświęcony: 18.04.1943r.,
Ustanowiony: 30.04.1954r.
W Parafii Cisowa lata: 1954-1957
Zmarł: Marktheidenfeld-Zimmer /Niemcy/


Ks. Pakulla Leon urodzony: 11.04.1910r. w Zdziechowicach.
Wyświęcony: 05.04.1936r.
Ustanowiony: 12.02.1941r.
W Parafii Cisowa lata: 1941-1951
Zmarł: 23.11.1978r., Brandscheid, Wettin