facebook
Porządek Mszy św.
Dni powszednie - 6.30
czwartek 17.00

Niedziela i święta
7.30 i 10.00 oraz
sobotni wieczór 18.30

Sakrament pokuty
codziennie przed Mszą św.
sobota - od 17.00
Kancelaria Parafialna
Czynna codziennie po Mszy św. do godz. 8.00 oraz w czwartek od godz. 17.45 do 18.30

W niedzielę, święta oraz w sobotę kancelaria nieczynna

Wezwanie do chorego oraz sprawy pogrzebu o każdej porze
Nr konta bankowego
PKO SA I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
43 12 40 1659 1111 0000 2599 1004
Matko Pokoju, w całym pięknie i majestacie Twego Macierzyństwa, które Kościół wysławia i świat podziwia, prosimy Cię: Bądź z nami w każdym momencie! Spraw, By ten Nowy Rok był rokiem pokoju, mocą narodzenia i śmierci Twojego Syna! Amen.

(św. Jan Paweł II)

Ziarno posiane na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. (Mt 13, 23)PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

"Parafia jest latarnią morską, która rzuca światło wiary i w ten sposób wychodzi naprzeciw najgłębszym i najbardziej autentycznym pragnieniom ludzkiego serca, dając sens i nadzieję życiu osób i rodzin"

Ojciec św. Benedykt XVI


Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Opolskiej


WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ
PARAFII CISOWA NA LATA 2016r. - 2020r.

czytaj dalej ...

Wzór karty do głosowania
Wybory do PRD w Cisowej

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W niedzielę 15.11.2015r odbył się I etap do wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej zwany dalej PRD, na wszystkich Mszach św., oddano ważnych 101 kartek, w których to zgłoszono 56 osób.
Z pośród tych osób zostanie wyłonione 14 nazwisk z największą liczbą głosów w I etapie i po ich uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu od nich zgody do kandydowania do PRD zostaną wpisane na listę wyborczą.

Wybory odbędą sie w niedzielę 29.11.2010r., na wszystkich Mszach św., gdzie będzie można oddać swój głos zaznaczając znak "x" obok nazwiska jednego, dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów do PRD, niepostawienie znaku "x" przy żadnym z kandydatów lub zaznaczenie czterech i więcej skutkuje nieważnością głosu.
W niedzielę 29 listopada odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Oddano 187 głosów. Obecny skład Rady Parafialnej poniżej.


WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ
PARAFII CISOWA NA LATA 2011r. - 2015r.

czytaj dalej ...

Wzór karty do głosowania
Wybory do PRD w Cisowej

W niedzielę 21.11.2010r., na wszystkich Mszach św. można będzie oddać swój głos na karcie do głosowania / wzór powyżej /. Aby głos był ważny należy postawić znak "x" przy maksymalnie trzech kandydatach na karcie do głosowania.
Niepostawienie znaku "x" przy żadnym z kandydatów lub zaznaczenie czterech i więcej skutkuje nieważnością głosu.


Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W niedzielę 14.11.2010r odbył się I etap do wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej zwany dalej PRD, na wszystkich Mszach św., oddano ważnych 129 kartek, w których to zgłoszono 49 osób.
Z pośród tych osób zostanie wyłonione 15 nazwisk z największą liczbą głosów w I etapie i po ich uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu od nich zgody do kandydowania do PRD zostaną wpisane na listę wyborczą.

Wybory odbędą sie w niedzielę 21.11.2010r., na wszystkich Mszach św., gdzie będzie można oddać swój głos zaznaczając znak "x" obok nazwiska jednego, dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów do PRD.


Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w Parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w Parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.

Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z przestrzegania zasad moralnych.

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni goście, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania. Przewodniczącym Rady Duszpasterskiej jest każdorazowy ksiądz proboszcz.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla Proboszcza. Nie ujmuje ona nic z Jego odpowiedzialności za Parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, Proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.Członkowie na lata 2016 - 2020

 1. Absalon Jerzy
 2. Banaś Norbert
 3. Fogel Alfred
 4. Garbas Grzegorz.

 5. Hadasik Henryk
 6. Kudla Paweł
 7. Kremer Irena.
 8. Majnusz Hubert

 9. Młynarczyk Klaudia.
 10. Moszko Klaudia
 11. Sladczyk Bernard
 12. Stogniew Andrzej

Członkowie na lata 2011 - 2015

 1. Absalon Jerzy
 2. Bartodziej Małgorzata
 3. Duda Franciszek
 4. Fogel Alfred

 5. Hadasik Henryk
 6. Hadaszik Dorota
 7. Kremer Irena
 8. Marondel Gerard

 9. Nowak Ingrida
 10. Nowak Józef
 11. Stania Maria
 12. Stogniew Andrzej

Członkowie na lata 2006 - 2010

 1. Absalon Jerzy
 2. Bartodziej Małgorzata
 3. Duda Franciszek
 4. Hadasik Henryk

 5. Jagła Ryszard
 6. Kusz Krystyna
 7. Kremer Irena
 8. Majnusz Rita

 9. Młynarczyk Klaudia
 10. Moszko Klaudia
 11. Nowak Ingrida
 12. Stania Maria

Członkowie w latach 2000 - 2005

 1. Bartodziej Małgorzata
 2. Hadaszik Dorota
 3. Kremer Irena
 4. Majnusz Rita

 5. Młynarczyk Klaudia
 6. Nowak Ingrida
 7. Piela Ginter
 8. Pietryk Eryk

 9. Steinert Łucja
 10. Woszczycki Marcin