Logo
obrazek

Msze Święte

Od pon. do sob. o godz. 630
Czwartek Msza szkolna o godz. 1700
Niedziele i Święta o godz. 730, 1000

obrazek

Spwiedź święta

W naszej parafii można wyspowiadać się od poniedziałku do soboty przed każdą Mszą świętą oraz w sobotę od godz. 1730

obrazek

Parafia na YouTube


Katechumenat w 2024
Katechumenat w I i II połowie 2024 roku, w Parafii Ducha Świętego w Kędzierzynie-Kożlu, osiedle Piasty

SZAFARZ KOMUNII

Ryszard Jagła
Ryszard Jagła
Funkcję pełni od 09.12.2001
Andrzej Stogniew
Andrzej Stogniew
Funkcję pełni od 06.12.2006
Marek Pietryk
Marek Pietryk
Funkcję pełni od 05.12.2021

Szafarz Nadzwyczajny Komunii świętej

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

        Kan. 910
§ 1.
Zwyczajnymi szafarzami Komunii świętej są: biskup, prezbiter i diakon.
§ 2.
Szafarzem nadzwyczajnym Komunii świętej jest akolita, a ponadto inny wierny wyznaczony zgodnie z kan. 230 § 3.

        Kan. 911
§ 1.
Obowiązek i prawo zanoszenia Najświętszej Eucharystii chorym na sposób Wiatyku mają: proboszcz i wikariusze parafialni, kapelani, jak również przełożony wspólnoty w kleryckich instytutach zakonnych albo stowarzyszeniach życia apostolskiego w odniesieniu do wszystkich przebywających w domu.
§ 2.
W razie konieczności albo za zezwoleniem, przynajmniej domyślnym, proboszcza, kapelana lub przełożonego, których też należy potem powiadomić, Najświętszą Eucharystię powinien zanieść chorym każdy kapłan lub inny szafarz Komunii świętej.


Szafarz Nadzwyczajny Komunii świętej to osoba świecka, która uzyskała jednorazowe lub czasowe upoważnienie od właściwego sobie ordynariusza do udzielania Komunii świętej. Posługę tę wprowadził Sobór Watykański II i w krajach Europy Zachodniej istnieje ona od dawna. Nie była jednak długo wprowadzana w Polsce ze względu na brak wyraźnej potrzeby.
W Polsce ustalenia Episkopatu precyzują, że szafarzami mogą być mężczyźni, którzy ukończyli 25 lat a nie przekrczyli 65 lat. Są jednak od tej reguły wyjątki - na przykład w archidiecezji lubelskiej posługę tę mogą otrzymać również zakonnice (aby udzielać Komunii w swoich wspólnotach), a Ordynariusz może wyznaczyć na szafarzy nie tylko mężczyzn, ale też siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego.

Stała posługa udzielana jest najczęściej na rok, po ukończeniu specjalnego kursu diecezjalnego zakończonego egzaminem. Po roku każdy szafarz jest zobowiązany do odbycia specjalnych rekolekcji, po których może odnowić swoją posługę.
Główne zadanie szafarzy polega na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym. Dzięki istnieniu szafarzy, pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą chodzić do Kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii w każdą niedzielę.
Posługa podczas Mszy świętej ma miejsce tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy liczba wiernych jest znaczna w stosunku do liczby księży, np. pasterka, rezurekcja, niedziela czy też uroczystości plenerowe etc. Podczas posługi w kościele szafarz ubrany jest w albę podobnie jak ministrant i w takim stroju udziela Komunii.

W większości krajów europejskich posługa szafarzy nadzwyczajnych rozwija się już od wielu lat. Wierni akceptują ich i chętnie korzystają z ich posługi. W Polsce, zwłaszcza w pierwszych latach po jej przywróceniu, postawy wiernych były i są różne. Są osoby, które niechętnie odnoszą się do świeckich szafarzy, chcą przyjmować Komunię św. tylko z rąk kapłana. Jednak większość rozumie istotę tej posługi i akceptuje ją.


Piątek - 14 czerwca 2024
166 dzień roku,  200 dni do końca roku
04:37 21:00
X Tydzień - OKRES ZWYKŁY II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Liturgiczny kolor szat
Nowe zdjęcie
foto
Nowe zdjęcie
foto
Losowe zdjęcie 2006-2023
foto
Losowe zdjęcie 2006-2023
foto

Dzisiaj imieniny obchodzi:
Bazyli, Eliza, Justyna, Elwira, Michał, Walery

kwiat

Wszystkim solenizantom, jubilatom dzisiejszego dnia jak i tygodnia, którzy obchodzą imieniny, urodziny, rocznice bądź inne uroczystości - życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia i pogody ducha, opieki Matki Najświętszej i św. Franciszka z Asyżu.