ZAPOWIEDZI   PRZEDMAŁŻEŃSKIE


DO STANU MAŁŻEŃSKIEGO ZAMIERZAJĄ WSTĄPIĆ


Nazwisko i Imię Adres Data

Nowak Marcin
Szmuk Alicja

Cisowa
Czarnocin

22.03; 29.03; 05.04

Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: "Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).
Ktokolwiek znałby jakiekolwiek przeszkody dotyczące zawarcia sakramentu małżeństwa zobowiązany jest powiadomić duszpasterza (KPK kan. 1066 i 1069).Intencje   |   Ogłoszenia   |   Gazetka