ŻYWY RÓŻANIEC

Różaniec / Psałterz maryjny / wywodzi się od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza "wieniec z róż".
Swymi korzeniami sięga czasów przed św. Dominikiem / XII w./, któremu przypisuje się jego ułożenie. W XV wieku bł. Alan de la Roche, zakonnik dominikański, wyodrębnił 3 części różańca: radosną, bolesną i chwalebną. W tym kształcie Różaniec trwał przez blisko VI wieków.
W Roku Różańca Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził nowe tajemnice obejmujące życie publiczne Jezusa między chrztem w Jordanie a męką. Nazwał je tajemnicami światła. Pochodzi to od słów:
"Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata"
  J 9,5
Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was odmawiajcie Różaniec.

Jan Paweł II

Obowiązki Członków Żywego Różańca:

 • Wprowadzenie do Wspólnoty Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie wstępującego do Parafialnej Księgi Żywego Różańca i wydanie dyplomu przynależności.
 • Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. /tzn. 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo/ połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.
 • Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych ze Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca / I-sza sobota miesiąca godz. 630 / i zmianą Tajemnic Różańcowych / ostatnia niedziela miesiąca godz. 1500/
 • Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębienie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 • W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.

NA MOCY INDULTU STOLICY APOSTOLSKIEJ Z DNIA 25.X. 1967 r. UDZIELA SIĘ CZŁONKOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA ODPUSTU ZUPEŁNEGO, PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH DO TEGO WARUNKÓW W NASĘPUJĄCE DNI W ROKU LITURGICZNYM:

obrazek
 • W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 • W Uroczystość Bożego Narodzenia / 25.XII /
 • W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • W Święto Ofiarowania Pańskiego / 02.II /
 • W Uroczystość Zwiastowania
 • W Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. / 15.VIII /
 • We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej / 07. X /
 • W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi / 08. XII/

Warunkami uzyskania tego odpustu jest:
stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Róże Różancowe w Parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka


I Róża Różancowa pw. św. Franciszka z Asyżu Prowadzi - Mieczysław Kasza
II Róża Różancowa pw. św. Jacka Prowadzi - Herbert Banert
III Róża Różancowa pw. św. Józefa Prowadzi - Nowak Józef
IV Róża Różancowa pw. św. Elżbiety Prowadzi - Rozwita Prusko
V Róża Różancowa pw. Barbary Prowadzi - Maria Walde
VI Róża Różancowa pw. Anny Prowadzi - Hildegarda Goły
VII Róża Różancowa pw. MB Fatimskiej Prowadzi - Ewelina Wylezik
VIII Róża Różancowa pw. MB Nieustającej Pomocy Prowadzi - Karina Lidner
IX Róża Różancowa pw. MB Niepokalanie Poczętej Prowadzi - Anna Wanke
X Róża Różancowa pw. Miłosierdzia Bożego Prowadzi - Anna Szreier
XI Róża Różancowa pw. św. Floriana Prowadzi - Renata Banaś


Odmawiamy cztery tajemnice Różańca:


TAJEMNICE RADOSNE

odmawiane w poniedziałki i soboty

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzeie świętej Elżbiety
Narodzenie Jezusa
Ofiarowanie Jezusa
Odnalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA

odmawiane we czwartki

Chrzest Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE

odmawiane we wtorki i piątki

Moditwa Jezusa w ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża
Śmierć Jezusa na krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE

odmawiane w środy i niedziele

Zmartwychwstanie Jezusa
Wniebowstąpienie Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowaie Najświętszej Maryi Panny w niebie