ŻYWY RÓŻANIEC

Różaniec / Psałterz maryjny / wywodzi się od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza "wieniec z róż".
Swymi korzeniami sięga czasów przed św. Dominikiem / XII w./, któremu przypisuje się jego ułożenie. W XV wieku bł. Alan de la Roche, zakonnik dominikański, wyodrębnił 3 części różańca: radosną, bolesną i chwalebną. W tym kształcie Różaniec trwał przez blisko VI wieków.
W Roku Różańca Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził nowe tajemnice obejmujące życie publiczne Jezusa między chrztem w Jordanie a męką. Nazwał je tajemnicami światła.Pochodzi to od słów: "Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata"   J 9,5

Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was odmawiajcie Różaniec.

Jan Paweł II

Obowiązki Członków Żywego Różańca:


NA MOCY INDULTU STOLICY APOSTOLSKIEJ Z DNIA 25.X. 1967 r. UDZIELA SIĘ CZŁONKOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA ODPUSTU ZUPEŁNEGO, PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH DO TEGO WARUNKÓW W NASĘPUJĄCE DNI W ROKU LITURGICZNYM:

  • W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
  • W Uroczystość Bożego Narodzenia / 25.XII /
  • W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
  • W Święto Ofiarowania Pańskiego / 02.II /
  • W Uroczystość Zwiastowania
  • W Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. / 15.VIII /
  • We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej / 07. X /
  • W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi / 08. XII/

Warunkami uzyskania tego odpustu jest:

stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.


Róże Różancowe w Parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka


I Róża Różancowa pw. św. Franciszka z Asyżu Prowadzi pan  Mieczysław Kasza
II Róża Różancowa pw. św. Jacka Prowadzi pan  Herbert Banert
III Róża Różancowa pw. św. Józefa Prowadzi pan  Nowak Józef
IV Róża Różancowa pw. św. Elżbiety Prowadzi pani Rozwita Prusko
V Róża Różancowa pw. Barbary Prowadzi pani Maria Walde
VI Róża Różancowa pw. Anny Prowadzi pani Hildegarda Goły
VII Róża Różancowa pw. MB Fatimskiej Prowadzi pani Ewelina Wylezik
VIII Róża Różancowa pw. MB Nieustającej Pomocy Prowadzi pani Karina Lidner
IX Róża Różancowa pw. MB Niepokalanie Poczętej Prowadzi pani Anna Wanke
X Róża Różancowa pw. Miłosierdzia Bożego Prowadzi pani Anna Szreier
XI Róża Różancowa pw. św. Floriana Prowadzi pani Renata Banaś


Odmawiamy cztery tajemnice Różańca:


TAJEMNICE RADOSNE

odmawiane w poniedziałki i soboty

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzeie świętej Elżbiety
Narodzenie Jezusa
Ofiarowanie Jezusa
Odnalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA

odmawiane we czwartki

Chrzest Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE

odmawiane we wtorki i piątki

Moditwa Jezusa w ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża
Śmierć Jezusa na krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE

odmawiane w środy i niedziele

Zmartwychwstanie Jezusa
Wniebowstąpienie Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowaie Najświętszej Maryi Panny w niebie